Építésügyi oldalról új bölcsőde építéséhez, vagy ezzel összefüggő bizonyos épületbővítéshez – jogszabályi előírások alapján – építési engedélyezési eljárás lefolytatása is szükséges. Ennek során az adaptált mintaterv (mely az engedélyezéshez szükséges összes tervfejezetet, munkarészt tartalmazza) kérelem és adott esetben egyéb dokumentumok kíséretében kerül benyújtásra a hatósághoz, aki a megfelelő ellenőrzések és teendők után engedélyezi vagy elutasítja a kérelmezett építési tevékenységet.

Ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a bölcsőde mintaterveket használó tervekkel lefolytatott építési engedélyezési eljárás nem különbözik az egyedi, hagyományos építészeti tervezési folyamattal megvalósuló bölcsődék építési engedélyezésétől, ebben az esetben is a hatályos jogszabályi előírásokat figyelembe kell venni.

A következőkben az építési engedélyezéssel kapcsolatban hívjuk fel a figyelmet néhány fontos szempontra, kiemelve azt, hogy az engedélyezés egyes részleteit, a benyújtandó dokumentációk tartalmát, a hatóságokat és azok eljárási cselekményeit jogszabályi előírások szabályozzák:

Eljáró hatóság, a kérelem benyújtása, hasznos információk

A bölcsőde építésére, vagy épületbővítéssel megvalósuló bölcsőde-kialakításra vonatkozó építési engedély iránti kérelmet és mellékleteit a jogszabályi előírások szerint online módon az ÉTDR-ben, személyes ügyintézés esetén az illetékes építésügyi hatóságnál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. 
Az érintett építésügyi hatóság az e-epites.hu weboldalon, a Hatóság kereső funkcióval is lekérdezhető, kormányablakokról és azok elérhetőségéről pedig itt tud tájékozódni. Az ÉTDR-en keresztül történő kérelem-benyújtáshoz – melyhez Ügyfélkapus belépést követően regisztráció szükséges – segítség érhető el az e-epites.hu honlap Kézikönyvek, útmutatók aloldalán. 
Fontos kiemelni, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az építtető még az eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tájékoztatást kérhessen az építésügyi hatóságtól, ún. építésügyi hatósági szolgáltatás keretein belül, pl. a szükséges dokumentációra, vagy a szakhatósági közreműködésre vonatkozó kérdésekben. Emellett érdemes az adaptáló építész tervezővel is egyeztetni az engedélyezés egyes kérdéseiről.

Szükséges dokumentáció

Az építési engedélyezéshez szükséges dokumentáció tartalmát is alapvetően jogszabály határozza meg. A bölcsőde mintatervek felhasználásával ezeket az előírásokat figyelembe véve kell előállítania az (adaptáló) építész tervezőnek (és szakági tervezőknek) a „végleges”, engedélyezésre benyújtandó terveket.
Meglévő épület bővítése esetén fontos, hogy a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően a meglévő állapotot is dokumentálni kell, ilyenkor az építész gyakran felméri a meglévő épületet, elkészíti az erre vonatkozó szükséges tervlapokat is, a tervezett állapot bemutatása mellett.

Szakhatóságok közreműködése, szakkérdések vizsgálata

Az építési engedélyezésre benyújtott bölcsőde tervet hatósági oldalról, jogszabályban rögzített esetekben, „speciális” szakterületek szerinti követelmények szempontjából is szükséges megvizsgálni, ezt a vizsgálatot úgynevezett szakhatóságok végzik (vagy bizonyos esetekben ún. szakkérdések vizsgálata szükséges, ezt a kormányhivatal egyes szervezeti egységei végzik). A szakhatóságok a saját szakterületük meghatározott követelményeinek mentén ellenőrzik a tervet, majd szakhatósági állásfoglalást adnak, amelyben hozzájárulnak vagy nem járulnak hozzá az építési tevékenység engedélyezéséhez, illetve kikötéseket is tehetnek, amelyeket a későbbiekben az építtetőnek is figyelembe kell venni. 
A szakhatóságokat vagy az eljáró építésügyi hatóság keresi meg az eljárás közben, vagy az építtetőnek is lehetősége van arra, hogy még az építési engedélyezési eljárás benyújtása előtt, úgynevezett előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemmel külön megkeresse őket.
Azt, hogy pontosan mely szakhatóságok kerülnek bevonásra, az is befolyásolja, hogy a bölcsődeépítéssel érintett telek milyen területen fekszik (pl. érint-e természetvédelmi területet, van-e a közelben repülőtér stb.). Nem csak azt határozza meg a jogszabály, hogy mikor mely hatóságokat kell még bevonni, hanem azt is előírja, hogy a szükséges szakhatóságok (vagy szervezeti egységek) számára milyen plusz tervfejezetet kell elkészíttetni (pl. tűzvédelmi kérdésekben bölcsőde esetén a megkeresett szakhatóság számára szükséges Tűzvédelmi dokumentáció készítése).

Egyéb eljárások, engedélyek is kellhetnek?

Fontos kiemelni, hogy az építési engedélyezésen kívül szükség lehet egyéb olyan eljárások, folyamatok lefolytatására is, amelyek bizonyos szempontból külön kezelendők az építési engedélyezéstől, és az eljáró hatóság sem az építésügyi hatóság. 
Ilyen – gyakran előforduló eljárás – a településképi véleményezési eljárás, amelyet részletesen már az adott település településképi rendelete szabályoz, az eljárást a képviselő-testület folytathatja le, és ennek keretében településképpel kapcsolatos szempontok kerülnek megvizsgálásra. Ezt a folyamatot is – tervezői oldalról – az adaptáló építész koordinálja, együttműködve a helyi főépítésszel.