2.1.    Mire valók a bölcsőde mintatervek?

A bölcsőde mintatervek a 2021. őszén nyilvánossá tett bölcsőde vázlattervek továbbdolgozott változatai, olyan – magasabb részletességű, műszakilag kidolgozott, de konkrét helyszín nélkül értelmezett – mintatervek, amelyeknél minden esetben szükség van arra, hogy építész- és szakági tervezők az építtető által kiválasztott telekhez igazítsák őket, megfeleltetve a helyi építési és településképi szabályoknak, körülményeknek, adott esetben az építtető egyedi elvárásainak, igényeinek, és elkészítsék a szükséges munkarészeket, dokumentumokat az építési engedélyezéshez – ezt a folyamatot nevezzük adaptációnak. 
Tehát a honlapról letölthető mintatervcsomagok önmagukban nem alkalmasak hatósági eljárások lefolytatására és az építkezés megvalósítására, minden esetben jogosultsággal rendelkező tervezők adaptálják őket konkrét helyszínre és célra.

2.2.    Milyen munkarészeket tartalmaz a bölcsőde mintatervcsomag?

A bölcsőde mintatervcsomag szöveges leírásokból és rajzi tervlapokból áll, ezek már részletes műszaki információkat tartalmaznak az adott épületről, az alkalmazott épületszerkezetekről, valamint magukba foglalnak a szakágakra (pl. tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) jellemző alapinformációkat, melyeket az adaptáló tervezők felhasználhatnak az adaptáció során.

Építészeti munkarész

Építészeti műszaki leírás:

Egyes adatok, leírások (pl. alapadatok, telepítési lehetőségek, helyiség-kimutatás) mellett részletesebben bemutatja az alkalmazott épületszerkezeteket, műszaki megoldásokat, illetve a rétegrendi kimutatásban az egyes padló-, fal- és tetőszerkezeteket alkotó rétegeket ismerteti.

Akadálymentesítés műszaki leírás:

Bemutatja, hogy az épület mely részei tervezettek arra, hogy akadálymentesen használhatók legyenek, kitér az épület akadálymentes megközelítésére, az épületen belüli helyiségek, nyílászárók, berendezések ennek megfelelő kialakítására.
 
Tervlapok (alaprajzok, metszetek, homlokzatok):

A vázlattervi tervcsomaghoz hasonlóan itt is készülnek alaprajzok minden építményszintről (beépítetlen tetőtér esetén fedélszékterv is), minimum 2 db metszet, valamint az épület külső megjelenését ábrázoló homlokzatok. Ezek a tervlapok már 1:50-es méretarányban ábrázolják a falazatok, födémek, tetőszerkezetek építőanyagait, a nyílászárók méreteire, konszignációs jeleire, osztására vonatkozó információt tartalmaznak, és a beépített berendezéseket is részletesebben jelenítik meg.

Tartószerkezeti munkarész 

A tartószerkezeti műszaki leírás (statikai műleírás) szöveges formában, tömören bemutatja az épület teherhordó szerkezeti megoldásait, egyes tartószerkezetek anyagminőségeit, a tartószerkezeti tervdokumentáció pedig ezzel összhangban, alaprajzok, metszetek formájában, méreteket feltüntetve ábrázol bizonyos tartószerkezeteket. Fontos kiemelni, hogy vasbeton tartószerkezetek esetén a munkarésznek nem tartalma a vasalási terv és a vaskimutatás, továbbá fontos, hogy a statikai tervek és számítások a jövőbeni konkrét helyszín ismerete nélkül készültek, az adaptáló tartószerkezeti tervezőnek figyelmet kell fordítani a helyszíni viszonyokat figyelembe vevő számításra és tervezésre.

Épületgépészeti munkarész: 

Az Épületgépészeti műszaki leírás szöveges formában bemutatja a vízellátás, fűtés, szellőzés kialakítását épületgépészeti szempontból, valamint tartalmaz egy „minta kapcsolási rajz” -ot is, amely konkrét méretek nélkül ábrázolja a tervezett fűtési rendszer logikáját, egyes főbb elemeit.

Épületenergetikai számítás: 

Az Épületenergetikai számítás azt mutatja meg számításos formában, hogy a tervezett épület milyen energetikai paraméterekkel rendelkezik, mennyi energiát használ fel, illetve hogyan felel meg az energetikai jellemzők jogszabályban megfogalmazott előírásainak. 

Épületvillamossági munkarész:

Az Épületvillamossági műszaki leírás szöveges formában bemutatja az épület elektromos rendszereit, villamos felszereltségét, villamos csatlakozások áttekintését, érinti a villámvédelem és a világítási témaköröket épületvillamossági szempontból. Emellett tartalmaz egy „minta kapcsolási rajz” -ot is, amely elvi kapcsolási rajzként, konkrét méretek nélkül ábrázolja a tervezett villamos hálózatot.

Tűzvédelmi munkarész:

A Tűzvédelmi műszaki leírás szöveges formában áttekinti az épület tűzvédelmi vonatkozásait, bemutatja a tervezendő épület egyes szerkezeteire vonatkozó tűzvédelmi követelményeket és jellemzőket, az épület kiürítését, illetve az elektromos berendezések tűzvédelmi vonatkozású szempontjait.

Konyhatechnológiai munkarész:

A Konyhatechnológiai műszaki leírás szöveges formában bemutatja az épület használata során megvalósuló ételkészítés, -előkészítés, -tálalás és egyéb szempontokat. A munkarész tartalmaz egy gép- és berendezésjegyzéket, amely táblázatos formában adja meg egyes, konyhatechnológiához kapcsolódó berendezések, gépek listáját.


Fontos kiemelni, hogy a bölcsőde mintattervcsomag tartalma nem tartalmaz minden, az építési engedélyezés során benyújtandó munkarészt (és önmagában kivitelezésre sem alkalmas), a szükséges dokumentáció részeit jogszabályok, illetve kamarai szabályzatok határozzák meg, amelyeket az adaptáló építész- és szakági tervezőknek figyelembe kell venni az adaptáció során!