Az alábbiakban néhány jogszabály, szabvány és egyéb dokumentum került felsorolásra, amelyek hasznosak lehetnek a bölcsőde koncepció-mintaterv kiválasztásában és az építési beruházás megtervezésében. Az alábbi lista tájékoztató jellegű, nem tekintendő teljeskörűnek:

Jogszabályok

 • 1997. évi LXXVIII. törvény – az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)
 • 1997. évi XXXI. törvény – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) – az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet – az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet – az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 • 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet – a játszótéri eszközök biztonságosságáról
 • Helyi Építési Szabályzatok
 • Településképi rendeletek

Szabványok

 • MSZE 24210-1:2012 - Nevelési intézmények tervezési előírásai. 1. rész: Bölcsődék

Egyéb szabályzatok, segédletek, útmutatók

 • A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja
 • Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara különböző szabályzatai
 • Településképi Arculati Kézikönyvek (TAK)