Ebben a fejezetben áttekinthetők a mintatervek felhasználásával megvalósuló bölcsődeépítési folyamat főbb lépései.

1. lépés: Előzmények, igények tisztázása

A folyamat elején, még a megfelelő bölcsőde vázlatterv kiválasztása előtt a beruházónak, építtetőnek szükséges átgondolni számos olyan települési sajátosságot, szempontot, igényeket, amelyek meghatározhatják azt, hogy milyen bölcsőde lesz az ideális az adott településen, településrészen. Ebben érdemes nevelési, gondozási szempontok és lehetőségek tekintetében bölcsődei szakember, szakértő segítségét kérni, a települési építésügyi-, településrendezési-, építészeti sajátosságok tisztázásában pedig az építésügyi hatóság, főépítész, építész tervezők is tudnak segíteni.

2. lépés: Telekválasztás

A bölcsődeépítés helyszínéül szolgáló megfelelő telek kiválasztása kulcsfontosságú: az egyes telkek településen belüli elhelyezkedése, a hatályos települési előírások meghatározzák azt, hogy hova, mekkora, milyen kinézetű bölcsőde építhető.

A telekválasztás során átgondolandó szempontokkal jelen segédlet „3. Telekválasztás” fejezete foglalkozik, valamint a Telekválasztási Segédletben is találhatók hasznos információk, szempontok a bölcsőde elhelyezés további települési vonatkozásaival kapcsolatban.

3. lépés: Bölcsőde vázlatterv kiválasztása

Az átgondolt bölcsődeépítési igények birtokában, a megfelelő telek kiválasztása után, a Bölcsőde Mintaterv Katalógus „Tervkereső” aloldalán a beruházó szervezet és intézmény bölcsőde vázlattervek között kereshet, paraméterek beállításával szűrhet a tervek között, és kiválaszthatja a neki legjobban megfelelőt.

Az oldalon található bölcsőde vázlattervek mintatervek, ami azt jelenti, hogy azok nem konkrét építési helyszínhez kötöttek, minden esetben a kiválasztott építési telek adottságaihoz szükséges őket szabni. Emellett nem tartalmaznak részletes terveknek megfelelő műszaki információkat, nem alkalmasak arra, hogy az épület, épületátalakítás, -bővítés közvetlenül megvalósuljon azok alapján, céljuk az, hogy áttekintő jelleggel az adott épület kinézete, helyiségei, azok kapcsolata megismerhető legyen.

4. lépés: Bölcsőde vázlattervből részletes bölcsőde mintaterv

A beruházó szervezetek és intézmények által a Bölcsőde Mintaterv Katalógusból kiválasztott bölcsőde vázlatterveket a Lechner Tudásközpont továbbdolgozza, építészeti és szakági műszaki szempontból részletes tervdokumentációt készít, amely már a „bölcsőde mintaterv” nevet viseli, és amely adaptáció után közvetlenebbül felhasználható az építési engedélyezési és kivitelezési tervek előállításához.

5. lépés: A bölcsőde mintatervének adaptációja

A Lechner Tudásközpont által kidolgozott bölcsőde mintatervet – habár az részletes műszaki tartalommal bír – mindenképpen konkrét helyszínhez is kell igazítani, a helyi építési-, településképi- és akár egyéb szabályokhoz, műszaki paraméterekhez szabni, esetleg a beruházó egyes igényei mentén módosítani. Ezt a folyamatot nevezzük adaptációnak, amelyet minden esetben – a hagyományos, egyedi építészeti tervezéshez hasonlóan – megfelelő jogosultsággal rendelkező építésztervező és szakági tervezők végeznek. Az adaptáció során a bölcsőde mintaterv felhasználásával, a hiányzó munkarészek elkészítésével ők állítják elő azt a végső tervdokumentációt, amely már a bölcsőde építési engedélyezési eljáráshoz benyújtható.

A bölcsőde mintatervek adaptálásához a Bölcsőde Mintaterv Katalógus weboldalán – a tervek szerint a későbbiekben elérhető – Adaptációs Segédlet nyújt további segítséget.

6. lépés: Építési engedélyezés

Az építési engedélyezési eljárás, az ahhoz szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció, és hatósági adminisztratív teendők alapvetően megegyeznek az egyedi tervezéssel megvalósuló bölcsőde engedélyezésekor előírtakkal, azaz pl. az építésügyi hatóságon kívül egyéb (szak)hatóságok is részt kell, hogy vegyenek az eljárásban a jogszabályban meghatározottak szerint.

7. lépés: A kivitelezési tervek elkészítése, kivitelezés

Az építési engedély megszerzését követően, de még a tényleges kivitelezés megkezdése előtt szükséges a jogszabályi előírások szerinti ún. kivitelezési dokumentáció elkészítése, amelynek nagy részét szintén építésztervező és szakági tervezők készítik, már az épület tényleges megvalósítását lehetővé tevő részletességgel. A kivitelezési dokumentáció előállítása, a kivitelezés előkészítése, résztvevői, valamint az építkezés folyamata és részletei alapvetően megegyeznek a nem mintaterveket felhasználó építési beruházásban megszokott lépésekkel, résztvevőkkel.

8. lépés: Befejező lépések

A bölcsőde épület felépülése után is van néhány szükséges lépés, amelyre az építtetőnek figyelni érdemes, ezek például a használatbavételi engedély megkérése, az épület, épületbővítés ingatlan-nyilvántartási (földhivatali) átvezetése, az energetikai tanúsítás, vagy éppen az egyéb szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése.