4.1. A Bölcsőde Mintaterv Katalógus weboldal

A Bölcsőde Mintaterv Katalógus weboldal legfőbb célja az, hogy bemutassa a bölcsőde vázlatterveket, azok egyes jellemzőit a pályázatban résztvevő beruházók számára, lehetővé tegye a megfelelő bölcsőde vázlatterv kiválasztását, valamint segédleteken keresztül hasznos információkkal, iránymutatással lássa el őket.

bolcsodemintaterv.hu

A bolcsodemintaterv.hu honlapon három aloldal érhető el: a főoldalon néhány – a projekttel kapcsolatos – szempontra vonatkozóan olvashatók bevezető gondolatok, a „Tervkereső” aloldalon a bölcsőde vázlattervek kereshetők, szűrhetők, a Segédletek menüpont alatt pedig a Tervválasztási-, Telekválasztási- és Belsőépítészeti Segédlet érthető el.

Tervkereső

A „Tervkereső” aloldalon a különböző bölcsőde vázlattervek tervkártyáit lehet látni, rajtuk néhány főbb információval, a bal oldalon elhelyezkedő "Tervkereső" sávban pedig a tervek szűrhetők, beállíthatók az egyes tervkeresési paraméterek, mint pl. a nettó alapterület vagy a csoportszobák száma.

A tervkártyára kattintva az adott bölcsőde vázlatterv saját aloldalára juthatunk, ahol annak látványtervei, koncepcionális alaprajzai, egyéb nézetei tekinthetők meg, valamint egyes alapadatok is megismerhetők.

Mintatervek összehasonlítása

Az oldalon lehetőség van több bölcsőde vázlatterv összehasonlítására is, ehhez a tervkártyák jobb felső sarkában található „Összehasonlításra” gombra kattintással ki kell választani az összevetendő terveket, majd a „Tervek összehasonlítása” gombbal megtekinteni az összehasonlító oldalt.

4.2. A bölcsőde vázlattervek paraméterei

Bölcsődekategória

A bölcsődekategória mutatja meg, hogy az adott bölcsőde (üres telekre vagy meglévő intézmény telkére) új épületként, vagy pedig meglévő kockaház épület átalakításával, bővítésével fog megvalósulni.

Bölcsődetípus

Az adott mintaterv lehet hagyományos, mini- vagy családi bölcsőde vázlatterve. Fontos, hogy ezekre külön jogszabályi és egyéb előírások vonatkozhatnak, amelyekkel beruházói oldalon érdemes tisztában lenni, például a felvehető maximális gyermeklétszám is eltér hagyományos bölcsőde, mini bölcsőde és családi bölcsőde esetén.

Csoportszobák száma

A csoportszobák száma értelemszerűen azt mutatja, hogy az adott mintaterv hány csoportszobát tartalmaz, azaz hány gyermekcsoport ellátása lehetséges.

Bölcsődei férőhelyszám

A bölcsődei férőhelyszám az adott bölcsödébe tervezett csoportokba tartozó gyermekek összlétszámát jelenti. Az egyes csoportokban gondozható gyermekek számát jogszabály határozza meg bölcsődetípus és egyéb kritériumok alapján.

Nettó alapterület

A Nettó alapterület alatt az épület valamennyi helyiségének - vonatkozó szakmai jogszabályban definiált - nettó alapterületi értékeinek összegét kell érteni, a kültéri teraszok területei a jelen esetben nem része ennek. Kockaház átalakítás-bővítés esetén a kialakuló teljes épület helyiségeinek nettó alapterület-összegét tartalmazza.

Becsült kivitelezési költség

A becsült kivitelezési költség egy hozzávetőleges érték, amely megmutatja, hogy nagyságrendileg mennyibe fog kerülni az adott mintaterv kivitelezése. Ez a – megközelítő becsült értékként kezelendő – összeg nem tartalmaz bizonyos költségeket, mint pl. a kerttervezés és kertépítés költségeit, vagy a közműbekötési díjakat. Erre vonatkozóan részletesebb információk érhetők el a vázlatterveknél letölthető "rrf_bolcsode_koltseg_olvassel.pdf" fájlban.

4.3. Mit tartalmaz egy bölcsőde vázlatterv?

Mire való a bölcsőde vázlatterv?

Az oldalon található bölcsődetervek vázlat (minta)tervek, nem konkrét építési helyszínhez kötöttek, minden esetben a kiválasztott (építési) telek adottságaihoz szükséges őket szabni, adaptálni. Emellett nem tartalmaznak részletes terveknek megfelelő műszaki információkat, nem alkalmasak arra, hogy az épület, épület átalakítás-bővítés közvetlenül megvalósuljon azok alapján, céljuk az, hogy áttekintő jelleggel az adott épület kinézete, helyiségei, azok kapcsolata megismerhető legyen.

Alaprajzok, metszetek, homlokzatok

A bölcsőde vázlatterv minden építményszintre tartalmaz 1-1 alaprajzot, amely épületszerkezeti részletek nélkül az épület szerkezeteit, helyiségeit, főbb berendezési tárgyait és méreteit ábrázolja. Ezen felül a tervcsomag része min. 2 db metszet, amely az előzőkhöz hasonló vázlatos tartalommal bír. A homlokzatok az épület külső megjelenését ábrázolják, jelölve a főbb homlokzati anyagokat.

Építészeti műleírás

Az Építészeti műleírás szövegesen tartalmaz információkat az adott bölcsőde vázlattervről: része az Építészeti koncepció, amely néhány mondatban jellemzi az épületet, a Telepítési lehetőségek fejezet, amely többek között megmondja, hogy az milyen beépítési módra alkalmas, a későbbi adaptációra vonatkozó instrukciók említése, az épület helyiségeinek felsorolása (helyiségkimutatás), az épület főbb alkalmazott szerkezeteinek, műszaki megoldásainak leírása, illetve a kapcsolódó tervlapokat felsoroló Tervjegyzék.

Ezen kívül megjelennek benne olyan alapadatok, amelyek felhasználásával részben megvizsgálható, hogy a kiválasztott telekre a település helyi építési szabályzata alapján elhelyezhető-e az adott mintaterv:

  • Beépített (alap)terület (OTÉK 1. melléklet 114.)
  • Épület (összes) bruttó alapterülete (OTÉK 1. melléklet 18.)
  • Épület (helyiségeinek összes) nettó alapterülete (OTÉK 1. melléklet 88.)
  • Fedett teraszok területe
  • Épületmagasság (OTÉK 7. § (5) bek., 1. melléklet 33.)
  • Költségkategória a becsült építési költségre vonatkozóan (részletek a vázlatterveknél letölthető "rrf_bolcsode_koltseg_olvassel.pdf" fájlban találhatók)