3.1 Bölcsődés korú gyerekek (várható) nagy száma, magas aránya a telek közelében

Talán az egyik legfontosabb szempont, ha úgy tetszik a bölcsőde telekválasztásának origója, hogy hol találhatók, vagy várhatóan hol lesznek megtalálhatóak az elkövetkezendő évtizedben bölcsődés korú (0-3 éves) gyermekek kellően nagy számban, illetve nagy arányban. Értelemszerűen oda érdemes bölcsődei fejlesztést tervezni, ahol vagy kellő számú bővülése várható egy adott településrészen az újszülötteknek; vagy ahol több településrészt, illetve más kisebb településeket egybeszámítva várható hasonló növekménye a bölcsődés korú gyermekeknek. Sajnos telek részletességű, 0-3 évesekre vonatkozó KSH adat jelenleg nem áll rendelkezésre, ugyanakkor az új építésű házak, lakások (kifejezetten a gyermeket szerződésben is vállaló CSOK-osok több szobás, nagyobb alapterületű ingatlanjainak) aránya és konkrét helye nagyban segítheti az előrejelzés pontosítását.

OKOS VÁROS TIPPA tényező erősíthető, fenntarthatóvá tehető a tervezett bölcsőde körüli, fiatal családoknak fenntartott „fecskeházak” létesítésével, fejlesztésével, vagy akár családi házak több generációssá tételének támogatásával.

3.2 Az adott telek kiváló gyalogos, kerékpáros, illetve tömegközlekedési elérhetősége

Amennyiben az információk rendelkezésre állnak, és kimutatható a bölcsődés korú gyermekek térbeli sűrűsödése, várható növekménye egy adott településrészen, az esetben egyszerűbben kijelölhetők a célközönség többsége számára otthonról gyalogosan, vagy akár kerékpárral gyorsan elérhető ideális telkek. Ez esetben előnyös, ha járdán, vagy forgalomcsillapított, védett lakóövezeti utcákon, illetve kerékpárúton közelíthető meg a tervezett intézmény.

Gyakori azonban, hogy a bölcsődés korúak várt növekménye más településrészekről, vagy több szomszéd település gyermekeiből tevődik össze, így ez esetben kifejezetten fontos a tömegközlekedési megállóhelyek gyors elérhetősége.

OKOS VÁROS TIPP A tényező erősíthető az adott településrész közvetlenebb gyalogos átjárási lehetőségeinek megnyitásával, sétányok és védett kerékpáros útvonalak kialakításával. Ugyancsak optimalizálhatók a bölcsődéhez kapcsolódóan a közösségi közlekedés megállóhelyei, menetrendjei.

3.3 Testvér intézmények (óvoda, iskola) közelsége

Gyakori eset, hogy egy bölcsődés korú gyermeknek idősebb testvére is van, így szintén fontos szempont, hogy a tervezett bölcsőde lehetőség szerint nagyon közel legyen meglévő óvodához, és/vagy iskolához, ezzel jelentősen megkönnyítve a több gyermeket nevelő szülők napi logisztikáját. Emellett nem elhanyagolható szempont az sem, hogy ahová több korosztály oktatási intézményei sűrűsödnek, ott nagyobb eséllyel vannak már megteremtve azok a feltételek, amelyek a biztonságos környezethez szükségesek.

OKOS VÁROS TIPP Érdemes lehet akár a meglévő oktatási, nevelési intézmény telkén (már amennyiben annak méret korlátai és a vonatkozó szabályok engedik) megvalósítani a beruházást.

3.4 Szülők munkahelyének közelsége

Amennyiben nem megoldható, hogy a bölcsődés korú gyermekek többségének lakóhelyéhez képest pár perces gyalogos távolságon belül jelöljük ki a bölcsőde lehetséges helyszínét, célszerű a szülők munkahelyének közvetlen környezetében keresni az ideális telkeket. Ezzel elejét vehetjük a több megállós, felesleges napi kitérőket és időveszteséget generáló bejárásnak. Célszerű tehát a munkahelyek térbeli sűrűsödési pontjait (pl. nagyfoglalkoztatók, irodaházak jelenlétét) is figyelembe véve kijelölni a tervezett bölcsőde ideális helyszínét.

OKOS VÁROS TIPP Akár gazdasági hasznot is hozhat, ha a bölcsőde fejlesztésébe bevonjuk az érintett foglalkoztatókat, irodaházakat, akikkel a kölcsönös előnyök mentén még a fejlesztési, fenntartási költségek is megoszthatók ideális esetben.

3.5 Zöld környezet kapcsolata (park, liget, erdő, tó)

A bölcsőde lehető legegyszerűbb elérhetőségéhez hasonlóan fontos szempontok az intézmény minőségét meghatározó környezeti tényezők. Ezek közül létfontosságú elem a zöld környezet közvetlen kapcsolata, amely a kicsik fejlődése, biztonsága és egészsége szempontjából nélkülözhetetlen. Erre való tekintettel, a számukra megfelelően kialakított telken belüli kerten túlmenően, kiemelten fontos a kiválasztásra kerülő telek minél nagyobb fokú közvetlen kapcsolódása, térbeli integráltsága valamely zöld területhez, legyen az városi közpark, liget, vagy bármely erdő, biztonságosan elkerített tó, rét, legelő.

OKOS VÁROS TIPP A tényező pozitív hatása erősíthető a telekhez kapcsolódó városi közpark kijelölésével, vagy ahhoz közvetlen (zárható) kapu, átjáró létesítésével, sőt állatvilágának megfelelő környezet biztosításával (népegészségügyi és egyéb jogszabályok betartása mellett akár bölcsődei kis háziállat tartásával).

3.6 Kisgyermek specifikus funkciók (gyermekorvosi rendelő, gyógyszertár, bababolt) közelsége

Hasonlóan az nevelési, oktatási intézményeknél írtakhoz, figyelembe veendő pozitív szempont a bölcsőde megfelelő telkének kiválasztása során, a kisgyermekek neveléséhez kapcsolódó sajátos, de ennél a korcsoportnál viszonylag gyakori funkciók, igénybe vett szolgáltatások, így például a játszótér, gyermekorvosi rendelő, a gyógyszertár, vagy akár egy bababolt közelsége. Ilyen pozitív tényező lehet némely sportlétesítmény (pl. tanuszoda, tornaterem, sportpálya) is.

3.7 Ingatlan újrahasznosítás lehetősége (meglévő épület felújítása, bővítése, foghíjtelek beépítése)

Urbanisztikai szempontokat figyelembe véve, értékelendő, ha a beruházás során minél nagyobb mértékű újrahasznosítás keretében valósulhat meg a bölcsőde. Ennek keretében már az is előrelépés, ha korábban is belterületi, közművesített foghíj telkek kerülnek kiválasztásra az új építések helyéül, ugyanakkor kiemelten díjazandó, ha kihasználatlan, korosodó ingatlanok felújításával, bővítésével jöhet létre a bölcsőde. Ezzel egyszerre szolgálva a településkép javulását, és ami még fontosabb, a klímavédelmi fenntarthatósági célokat, megelőzve a további városszétfolyást, zöldterületek felesleges belterületbe vonását.

OKOS VÁROS TIPP Érdemes felmérni a település kihasználatlan, alulhasznált ingatlanállományát a funkcióbővítő, vagy funkcióváltó ingatlan újrahasznosítási lehetőségek feltárása érdekében.

3.8 Biztonságos környezet

A bölcsődés gyermekek szempontjából kiemelkedően fontos a biztonságot, békességet nyújtó, óvó környezet megteremtése, ezért kifejezetten előnyös, ha nem csak a bölcsőde, de lehetőleg a bölcsőde közvetlen környezetében látottak, tapasztaltak is pozitív nyomot hagynak bennük, védve őket a lelki fejlődést nehezítő körülményektől. Ennek érdekében fontos a kiemelkedő közbiztonságú, rendezett, védett környékek keresése.

OKOS VÁROS TIPP Térfigyelő kamera-rendszer nagyban fokozhatja az adott településrészek biztonságát, jelentős visszatartó erővel bírhat például a kisebb szabálysértések elkövetésére is a bekamerázott területeken.