2.1 Az építtető számára elérhető telkek, ingatlanok feltérképezése

Számos önkormányzatnak és egyháznak rendelkezésre állnak meglévő saját tulajdonú telkei, vagy akár épületei, amelyek esetleges bölcsődei célú újrahasznosítása jelentős gazdasági versenyelőnyt is jelenthet akár, megspórolva ezzel a beruházási költség egy jelentős részét. Az ilyen jellegű adottságok azonban gyakran komoly kötöttségeket is jelentenek a beruházónak, amely nem minden esetben szolgálja a bölcsőde leginkább megfelelő otthonának megtalálását. Éppen ezért érdemes ilyen esetekben is nulladik lépésként újra végiggondolni, hogy az esetleges gazdasági előnyökön túl, mennyiben felel meg a kiválasztottnak gondolt ingatlan a tervezett bölcsőde helyszínének, és hogy milyen más bevonható ingatlanok jöhetnek ezen túl számításba a továbbiakban részletezett szempontrendszer alapján.

2.2 Mit is keresünk a telekválasztáskor?

A vázlattervek felhasználásával megvalósuló bölcsődeépítési folyamat elején (a folyamat további lépéseit lásd a tervválasztási segédletben), még a megfelelő mintaterv kiválasztása előtt, a beruházónak, építtetőnek szükséges átgondolni számos olyan települési sajátosságot, szempontot, igényt, amelyek meghatározhatják azt, hogy milyen bölcsőde lesz az ideális az adott településen, településrészen. Ebben érdemes nevelési-oktatási szempontok és lehetőségek tekintetében bölcsőde-pedagógus segítségét kérni, a településügyi, építésügyi-, településrendezési-, építészeti sajátosságok tisztázásában pedig a településfejlesztési szakértő, az építésügyi hatóság, főépítész, építész tervezők is tudnak segíteni.

Egy bölcsőde ideális helyének megtalálását tehát számos tényező befolyásolhatja, köztük megannyi speciális, szubjektív helyi sajátosság, ugyanakkor számos olyan általános mutatót meg lehet határozni, amely bár különböző mértékben, de egyértelműen figyelembe veendő a bölcsőde ideális helyére ható vonzó, vagy éppen előnytelen tényezőként.

A megfelelő telek választásakor alapvetően azt keressük, hogy

 • hol van az a hely, amely a legkönnyebben elérhető a legtöbb bölcsődés korú gyerek (és szülei) számára,
 • melyik téregység nyújtja a legvédettebb, legbiztonságosabb, legzöldebb, legegészségesebb környezetet.

2.3 A szempontrendszer építőkövei

A telekválasztás szakmai céljának elérése érdekében az alábbi általános pozitív, vonzó, illetve negatív tényezőket kell figyelembe vennünk.

POZITÍV tényezők

 • bölcsődés korú gyerekek (várható) nagy száma, magas aránya a telek közelében
 • az adott telek kiváló gyalogos, kerékpáros, illetve tömegközlekedési elérhetősége
 • testvér intézmények (óvoda, iskola) közelsége
 • szülők munkahelyének közelsége
 • zöld környezet kapcsolata
 • kisgyermek specifikus funkciók közelsége
 • ingatlan-újrahasznosítás lehetősége
 • biztonságos környezet

NEGATÍV tényezők

 • nagyforgalmú, balesetveszélyes közutak közelsége
 • jelentős légszennyező funkció közelsége
 • jelentős szag, zaj, vagy rezgés, sugárzás kibocsájtó funkció közelsége
 • kereskedelmi intézmények közelsége
 • nem maximális kapacitással működő bölcsőde közelsége

A telekválasztás során átgondolandó építésügyi szempontokkal a tervválasztási segédlet 3. fejezete foglalkozik részletekbe menően.

2.4 Milyen adatokat használhatunk a pozitív és a negatív tényezők mérésére?

A meghatározó telepítési tényezők mérésére számos lehetőség áll rendelkezésre, ugyanakkor gyakran a helyi ismerettel rendelkezők, mérésen alapuló adatbázistól függetlenül, pontosabban meg tudják állapítani, hogy mely tényezők, milyen mértékben hathatnak egy adott telekre. Ennek ellenére érdemes a bölcsőde ideális telkének kiválasztására ható számos tényezőt, amennyire csak lehet tudományosabb alapon, hozzáférhető statisztikák, téradatbázisok alapján, telek szinten is megvizsgálni, a helyi ismeret pótolhatatlan információit központilag elérhető adatokkal is megerősíteni, kiegészíteni. Ezt elősegítendő a Lechner Nonprofit Kft. belső használatára, valamint tanácsadói feladatainak ellátására készült a bölcsőde telekválasztást támogató webes térképi alkalmazás, amely több adatbázist (KSH, OÉNY, TeIR stb.) alapul véve minden belterületi telekre vonatkozóan megmutatja egy számított index alapján, hogy a tényezők összességében hogyan hatnak az adott területre, tehát milyen mértékben ideális az adott telek bölcsődei funkció elhelyezésére.

2.5 Megfeleltetés a szempontrendszernek, a tényezők módosításának lehetősége

Mivel az önkormányzatok, egyházak számára rendelkezésre álló, vagy akár elérhető telkek gyakran nem a legmegfelelőbbek a bölcsőde helyszínének, így a közvetlen fejlesztési, építési tevékenységen túl, fontos szerep hárul a kiválasztott telekre ható negatív tényezők mértékének csökkentésére, lehetőség szerinti megszüntetésére, valamint a pozitív tényezők felerősítésére, gyarapítására is. Éppen ezért jelen segédletben bemutatott értékelési szempontrendszer, hasznos segítséget nyújthat, iránymutatással szolgálhat azok számára is, akiknek a telekválasztás lehetősége korlátozott, így esetleg kevésbé ideális adottságokkal felvértezett telken kell megkezdeniük a bölcsőde fejlesztését.