4.1 Nagyforgalmú, balesetveszélyes közutak közelsége

A nagy forgalmú közutak, amellett, hogy a levegő szennyezettségére, a szálló por mennyiségére, sőt zaj- és rezgésterhelésre is az egyik legnagyobb mértékben hatnak, a gázolásos közúti balesetek veszélyét is felerősítik, így kifejezetten a járni tudó bölcsis korosztály biztonságát sértik. Éppen ezért kifejezetten hátrányos lehet, így elkerülendő a bölcsődék közvetlen főutak mellé helyezése. Sokkal inkább javasolt az ilyen forgalmas főutaktól (akár közvetlen autós közforgalomtól is) fizikailag elzárt telkek választása. A könnyebb elérhetőség érdekében ugyanakkor az nem feltétlenül baj, ha nem túl távoli a telek a főúttól.

OKOS VÁROS TIPP A gyermekek számára biztonságosabbá tehető a környék különböző forgalomcsillapítási technikákkal, például bizonyos mellékutcák autók számára zsákutcává minősítésével, lakóövezet kijelölésével, vagy akár a bölcsőde előtti útszakasz megtörése utcabútorokkal, növényekkel.

4.2 Jelentős légszennyező funkció közelsége (nagyobb üzemi területek, ipari létesítmények)

A közlekedésből származó környezetszennyezési ártalmak mellett számos más jelentős kibocsájtó létesítmény is előfordulhat egy-egy településen, így különösen fontos ezen – jellemzően – pontszerű szennyező források feltérképezése, a bölcsődére ható veszélyességi fokok, valamint ahhoz kapcsolódó védőtávolságok meghatározása. A leginkább releváns szennyező típusokra vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően a település Helyi Építési Szabályzatában, Szabályozási Tervében foglalt védőtávolságok jó iránymutatást adnak.

OKOS VÁROS TIPP Okos mérők hálózatos kihelyezésével folyamatosan monitorozható, sőt akár kontrolálható is az egyes településrészek légszennyezettsége.

4.3 Jelentős szag-, zaj-, vagy rezgés-, sugárzáskibocsájtó funkció közelsége

Ugyancsak kártékony, de legalábbis zavaró hatással bírhat számos más szag-, zaj-, rezgés-, vagy akár sugárzáskibocsájtással járó létesítmény. Ilyenek lehetnek a jelentős bűzt árasztó szennyvíztisztító létesítmények, egyes állattartó telepek stb. Komoly rezgést és zajt okozhat például repterek, nehézipari gyártóüzemek közelsége, de különböző intenzitású sugárzást lehet mérni többek között bizonyos adó- és átjátszó tornyok, magasfeszültségű vezetékek közelében. Éppen ezért minden ilyen nemű kibocsájtó funkciójú területtől, objektumtól érdemes megfelelő távolságban elhelyezni a tervezett bölcsődét.

OKOS VÁROS TIPP A védőtávolságok betartása mellett kifejezetten a zaj és rezgés ártalmak jelentősen mérsékelhetők többszintes növényállomány telepítésével a telek körül, ezzel is emelve a zöldfelület mértékét.

4.4 Kereskedelmi egységek közelsége

A kisgyermekek fejlődésére negatívan ható tényezők, így jellemzően a fiatalkorúak számára tiltott funkciókkal bíró szolgáltatási, kereskedelmi egységek (pl. dohánybolt) közelsége semmiképp sem megengedhető. Ennek megfelelően fontos feltérképezni a szolgáltatók, kereskedők pontos helyét, és a megfelelő távolságok meghatározásával kijelölni az ezeken kívül eső telkeket.

4.5 Nem maximális kapacitással működő bölcsőde közelsége

Bár utolsóként kerül megemlítésre, szinte az első vizsgálandó szempont kellene, hogy legyen annak vizsgálata, hogy hol van a településen nem teljesen kihasznált kapacitással működő bölcsőde, mivel ez akár megkérdőjelezheti az újonnan fejlesztendő kapacitások létjogosultságát, vagy legalábbis felveti a korábbi bölcsőde funkcióváltásának lehetőségét. Ez utóbbi esetben ugyanakkor számolni kell a kitelepítendő kapacitások kiszolgálásának igényével is.

OKOS VÁROS TIPP A kapacitástöbblet megelőzése és a férőhelyszám bővítésének alátámasztása érdekében érdemes előzetes felmérést készíteni a lakosság körében a hosszútávú igények kapcsán. Amennyiben kapacitástöbblet áll fenn, további környező települések számára is érdemes megnyitni a férőhelyeket.