Bölcsőde
Mintaterv Katalógus

MINTATERV

A hiánypótló Bölcsőde Mintaterv Katalógus azoknak a szervezeteknek nyújt segítséget, amelyek új bölcsődét szeretnének létrehozni és fontosnak tartják, hogy intézményeik megfeleljenek a 21. század elvárásainak építészeti és bölcsődei szakmamódszertani szempontból is.

Bölcsőde kép

CSALÁDPOLITIKA

A magyar családpolitika egyik fő célja a kisgyermekes családok segítése, így a munka és a család összeegyeztethetősége, és a kettő egyensúlyának megteremtése, amelyben a bölcsődei rendszer fejlesztésének kiemelt szerepe van. A magyar családpolitika valós választási lehetőségeket kínál a szülőknek: ha valaki otthon szeretne maradni a gyermekével, akkor azt akár a gyermek három éves koráig is megteheti, és ha visszatérne a munkába, akkor döntését számos intézkedéssel segítjük, többek között a folyamatosan bővülő, minőségi bölcsődék hálózatával.

Bölcsőde kép

MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET

A leendő bölcsődeépületek megvalósítása hosszú folyamat: a gondolat megszületése, formába öntése, a forrás biztosítása, a megfelelő tervező megtalálása után a tervezés folyamata, a kivitelező(k) megkeresése, és maga az építkezés, majd az engedélyeztetés nagyon sok időt vesz igénybe, mely sokszor a meghiúsulás lehetőségét is magában hordozza.

Szeretnénk, hogy ez a folyamat minél gördülékenyebb legyen. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani már a bölcsőde tervezési fázisában a Magyarország bölcsődeépítési programjához kapcsolódó tervezési programok, funkciósémák, és vázlat-, illetve koncepciótervek építészeti ötletpályázatán nyertes koncepciótervek továbbtervezése során elkészült mintatervekkel, melyek átgondoltságuk és magas építészeti minőségük alapján kiindulási alapként szolgálhatnak a bölcsődei beruházásokat megrendelő szervezetek és intézmények számára.

Bölcsőde kép

MODERN FEJLESZTÉSI ÉS NEVELÉSI KÖRNYEZET

A mintatervek kidolgozásában az építésztervezők, szakági tervezők, konyhatechnológus és minőségellenőr mellett bölcsődei szakértő is részt vett, így az itt látható mintatervekkel olyan gazdaságosan üzemeltethető, új vagy megújuló bölcsődék létrejöttét ösztönözzük, amelyek nem csak építészeti, hanem nevelés-módszertani szempontból is megfelelnek a különböző szabályozókban foglalt elvárásoknak.

A bölcsőde épületének átláthatósága és átgondoltsága a gyermekek harmonikus személyiségfejlődését is szolgálja: az egyértelmű, barátságos környezetben könnyebben tájékozódik a gyermek, mely az érzelmi biztonság megalapozásában fontos tényező.

Bölcsőde kép

KIVITELEZÉS

Az épített környezet mellett szólnunk kell a bölcsődét körülvevő természeti környezet alakításáról is, hiszen ugyanúgy a gyermekek által használt térről beszélünk. Az itt bemutatott mintatervek szinte kivétel nélkül törekednek az ember és a természet közötti szoros kapcsolat megerősítésére és hangsúlyozására mind anyaghasználatukban, mind pedig az épületek természetközeli kialakításában, például az udvarra néző függönyfalak által - szem előtt tartva az előírásoknak megfelelő biztonsági követelményeket.

Merítsenek ötleteket és inspirálódjanak a katalógusban szereplő mintatervekből, hogy a jövőben minél több új, impozáns bölcsőde gazdagíthassa családbarát Magyarországunkat!

Bölcsőde kép